Termomodernizacja budynku szpitala wraz z montażem systemu solarnego podgrzewania c.o.

Kalisz, ul. Poznańska, WSZ w Kaliszu im. L. Perzyny


Inwestor: Wojewódzki Szpital Zespolony, Kalisz

Pełniona funkcja: Pełno-branżowy nadzór inwestorski

Data rozpoczęcia i zakończenia: Od 05.2011 do 12.2011