Budowa osiedla mieszkaniowego

Wrocław, ul. Gagarina


Inwestor: Prodiport Investment Polska Sp. z O.O., Warszawa

Pełniona funkcja: Inspekcja budowlana - inwentaryzacja robót w toku

Data rozpoczęcia i zakończenia: 06.2012