Budowa osiedla mieszkaniowego "Oaza" a, b wraz z częścią usługową

Wrocław, ul. Piękna 


Inwestor: Dom Development S.A.,Warszawa

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ogólnobudowlany - Koordynator

Data rozpoczęcia i zakończenia: Od 01.2012 do 07.2013