Budowa osiedla mieszkaniowego 

Wrocław, ul. Gagarina


Inwestor: Prodiport Inwestment Polska Sp. z O.O., Warszawa

Pełniona funkcja: Inspekcja budowlana - inwentaryzacja robót w toku

Data rozpoczęcia i zakończenia: 01.2012