Budowa osiedla mieszkaniowego "Aura" a, b, c wraz z częścią usługową

Wrocław, ul. Grota-Roweckiego


Inwestor: Dom Development S.A., Warszawa

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ogólnobudowlany - Koordynator

Data rozpoczęcia i zakończenia: Od 09.2013 do 07.2014