Budowa budynku mieszkalnego Patio House

Wrocław, ul. Bednarska


Inwestor: Vantage Development

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Koordynator

Data rozpoczęcia i zakończenia: Od 01.20015 do 12.2015