Budowa osiedla mieszkaniowego Nowy Gaj

Wrocław, ul. Żegiestowska


Inwestor: Vantage Development

Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Koordynator

Data rozpoczęcia i zakończenia: Od 03.2016