Budowa Stadionu Miejskiego - prace żelbetowe

Wrocław, al. Śląska


Inwestor: SDS Construction, Wrocław, dla Wrobis i Mostostal / Max Boegl dla Miasta Wrocław

Pełniona funkcja: Kierownik Robót, Kierownik Projektu

Data rozpoczęcia i zakończenia11.2009 do 01.2010 03.2010 do 05.2010