Wykonanie konstrukcji łącznika wiaty, LG Electronics

Biskupice Podgórne


Inwestor: Stalberg Sp. z O.O. Suchy Las

Pełniona funkcja: Kierownik robót

Data rozpoczęcia i zakończenia: Od 01.2011 do 03.2011