Do każdego zlecenia pochodzimy indywidualnie. Wyceniamy prace na podstawie wizji lokalnej i analizy dokumentów.

Oferujemy kompleksowe, profesjonalne nadzory budowlane; m.in.:

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego
Pełnienie funkcji kierownika budowy
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Oferujemy ponadto:
Wykonanie opinii technicznych, ekspertyz
Wykonanie inwentaryzacji inwestycji budowlanych
Wykonanie kosztorysów